Kurum Kültürü Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Here you can read this post in these languages:

Startup; aslına bakarsak sıfırdan başlanılan, pazar ihtiyacını karşılamaya, süreç ya da alanlar sunmaya yönelik yenilikçi, başarılı sonuçların garanti edilmediği oluşumlardır. Önemli olan şirketin büyüme yeteneğidir. Burada bir sorun belirlenir ve soruna ortak bir çözüm üretilir. Eğer efektif bir çözüm üretilemeyip, ortak bir çözüm bulunmazsa hayatta kalmak proje için zorlaşabilir. Özellikle startuplar için pazar ve ürün uyumunu yakalamak oldukça elzemdir. Bunun için de bazı donelere ihtiyaç vardır. Bir ürünün pazarda iyi bir yer etmesi için de kaliteli bir kurum kültürüne sahip olması gerekir.

Çünkü kurum kültürü gelişmiş olan kurumlar pazarda kendisine güzel bir yer edinir ve kendinden emindir. Vizyon ve misyon oturmuş, ekip bir amaçta birleşmiştir. Aynı zamanda işe alınacak kişinin o kurumla uyumlu olup olmayacağı çok önemlidir. Yazıda anlatıldığı gibi aday kişinin ekiple zaman geçirmesi veya belli bir süreliğine çalışması tavsiye edilebilinir. Aynı zamanda bu kısımda yeni ekip arkadaşları bulmak için StartupCentrum‘ı da tavsiye ederiz 🙂

Kurum kültürü nedir?

Kurum kültürü genel anlamıyla; ait olunan şirketin kendine özgü vizyonunu, alışkanlıklarını, davranışlarını ve inançlarını kapsar. Kültür, kurum içindeki üyeler tarafından benimsenir ve buna yönelik davranışlar sergilenir. Bunun aksinde başarı çok da yakında olmayabilir. Şirket içi normların benimsenmesi, ortak paydada buluşulması ve ortak bir dille konuşulması yerleşmiş kurum kültürünü gösterir.

Kurum kültüründe soyut ve somut değerler söz konusudur. Davranışlar belirlidir. Amaç belirlidir. Kurum kültürü sonradan kazanılır. Bu kültürün kazanılmasında kuruculara büyük rol düşmektedir. Kurum kültürünün oluşması için yönetimin ciddi bir emek sarf etmesi gerekir. Burada farklı kültürlerden ekip oluşsa dahi ortak bir paydada toplanmak amaçlanır. Bunlar genellikle yazılı kurallar değildir. Ezberle ya da yazmakla oluşmaz. Kaliteli bir kurum kültürü yöneticiler ve ekip arasındaki davranış alışverişiyle oluşur.

Eğer bir startup kapandıysa bunun en büyük sebeplerinden birkaçı yetersiz kurum kültürüne sahip olmak, efektif olamayan liderlik ve ekip arası bağların kuvvetli olmamasıdır.

Başkası gibi görünmeye çalışmamak

Kurum kültürü ekibin birliğiyle ve çalışma stiliyle ilgilidir. Ekibin iyi iş yapması için güçlü bir kurum kültürü gerekir. Kültür kurucular tarafından oluşturulur. Ekipte projeyi homojen ve doğru yönetmek adına çok-disiplinli çalışmalara gidilmesi gerekir. Kurucunun eksik olduğu alanları doldurması bu anlamda önem taşır. Eğer kurucu yazılımcı ise ekip sadece yazılımcılardan oluşmamalı, farklı alanlardan ekip arkadaşlarından oluşmalıdır. Örneğin bir proje üstünde yazılım, tasarım, pazarlama/satış gibi alanları farklı ve bahsedilen alanlarla ilgili kişiler üstlenmelidir.

Şeffaflık

Kurucu, ekibi ile doğru bir iletişim içinde olmalıdır. Şirket ile ilgili her zaman doğrular ekibe yansıtılmalıdır. Şirketin ne durumda olduğu, iyiye mi kötüye mi gittiği, hangi stratejilerin doğru işlediği, ilerledikleri yolun onlara ne getireceği ekip ve kurucu arasında açıkça beyan edilmelidir. Şirket içi alana yönelik istatistikler, gelecekte ne olacağı ve geçmişteki sonuçlar belirtilmeli bilgi alışverişinde bulunulmalıdır. Ekip içindeki sorunların belirlenmesi ve konuşulup halledilmesi gerekir. Endişe duyulan durumların çözülmesi gerekir. İki tarafın da kesinlikle geri bildirim açısından sürekli iletişimde olması gerekir.

Haftanın, ayın belirli günleri toplu tüm ekibi kapsayacak görüşmeler ve toplantılar yapmak oldukça büyük önem taşır. Bu, ekibi kaynaştıracak ve insanların kendisini ifade etmesini kolaylaştıracaktır. Bazı günler mutlaka ekip üyeleriyle birebir görüşmeler yapılmalı ve kişisel görüşlerin alınması sağlanmalıdır. Toplu görüşmelerde ekibin nelere imza attığı, neler başarıldığı, ilerideki hedefler, hedeflerle ilgili görüşler, olumlu ya da olumsuz yönler gibi konular ele alınmalıdır. Kurucu özellikle ekibi neyin için mücadele ettiklerine ikna etmeli ve onları bu kültüre entegre etmelidir.

Değerlerin benimsenmesi

Şirketin kurulumunda daha ekip arkadaşı olmasa bile değerlerinin belirlenmesi, önceliklerinin altının çizilmesi gerekir. Eğer bir şirket başarıyı yakalamak istiyorsa neyin üstüne gideceğini, sonucunda neler olacağını ve bu sonuçları neye dayandıracağını bilmelidir. Özellikle bu aşamada lider beyin fırtınası yapmalı ilerleyen hamlelerini bir satranç oynar gibi düşünmelidir. Ekip ile bu değerler tartışılarak değerler kavranmalı ve bu değerler ışığında adımlar atılmalıdır. Bir lider değerlere ne kadar önem veriyorsa ekip de o kadar önem verir. Kimse liderinin sahiplenmediği bir ilke doğrultusunda çalışmaz. Bu da başarısızlığa yol açar.

İşe alım

İşe alım konusunda kişinin kurumla olan ilişkisi ve kuruma olan ilgisi oldukça önemlidir. Kişi ilgili olduğu alana yönelmeli ve o alanda iş imkanı bulmalıdır. Özellikle aday kişinin kurum içi ekiple zaman geçirmesi, belki bir süreliğine çalışması, birlikte yemek yemesi iki tarafın da aklında bir fikir oluşmasına olanak sağlayabilir.

Motivasyon

En önemli maddelerden biri olan motivasyon ekip iş verimi için büyük bir rol üstlenir. Bu alanda lider ekip istekleri, yetenekleri doğrultusunda ilham ve motivasyon kaynakları oluşturmalıdır. Bunlar ofis içi küçük ilham verici sözler olacağı gibi doğa yürüyüşleri de olabilir. Burada önemli olan ekipten verim alabilmek için onları motive etmek ve istekleri doğrultusunda kaynaklarını oluşturmalarına imkan sağlamaktır. Özellikle sosyal aktiviteler, tiyatro, konser, doğa yürüyüşleri, piknikler, küçük ilham verici alanlar yaratmak ekip arası iletişimi güçlendirir ve kurum kültürünün kalitesinin artmasını sağlar.

Sonuç olarak iyi bir şirket sahibi olabilmek için önce iyi bir lider olmayı öğrenmek daha sonra kendisinin inandığı ve değerlerinin belirlendiği bir proje için bir ekip oluşturarak motivasyonu sağlamak, böylece kaliteli bir kurum kültürü oluşturmak gerekir.

Kaynak

https://www.entrepreneur.com/article/287927
https://inside.6q.io/creating-a-great-company-culture-at-your-start-up/

Recent Articles

Related Posts

BİR YORUM BIRAK

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz