Vizyon ve Misyon Nedir? Nasıl Belirlenmelidir?

Here you can read this post in these languages:

Vizyon ve misyon kavramları daha çok iş hayatına yönelik kavramlar gibi görülebilir. Ancak kavramın ifade ettiği anlam iş dünyasına has ve özgü değildir. Bireysel hayatta da vizyon sahibi olmanın kişiye sağladığı birçok faydadan bahsedilebilir.

Vizyon ve misyon sahibi olma üzerine iş dünyasında yapılan araştırmalar da var. Mesela, vizyon ve misyon konusunda değer algısı üretmeyi başarmış firmaların daha başarılı oldukları ve yüksek marka imajına sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır.

Peki vizyon sahibi insan veya bu firmanın bir misyonu var derken kastedilen nedir? Vizyon ne demek, misyon ne anlama gelir, vizyon ve misyon arası farklar… Hepsi yazı dizimizde.

Vizyon ne demek? Vizyon nedir?

Vizyon bir görünümdür. Geleceğe ait olan bir görüntüdür. Bir firmanın hedef kitlesine kendi geleceği hakkında verdiği değerleri ifade eder. Bu bakımdan vizyon geleceğe tutulan bir projeksiyondur. Hayal edebilen bir firma veya insan geleceği görebilir ve onun resmini çıkarabilir. Ancak vizyon hayal demek değildir. Hayal kurmak veya bir hayale sahip olmak insanı veya firmayı vizyoner veya vizyon sahibi asla yapmaz. Hayal ile vizyon arasında temel fark, vizyonun mevcut gerçekliklerden hareket edilerek veya temel yeterlilikler hesap edilerek gerçekçi bir bakış açısı ve değerler zinciri ile ortaya çıkmasıdır. Hayalde ise, sınır olmayabilir ve bazen mevcut yeterliliklerin çok daha ötesinde bir hayalden bahsedilebilir.

Vizyon, sahip olunmak istenen konum ve marka imajıdır. Bu bakımdan firmanın temel beceri ve yeterliliklerine dayanır. Bu temel çizgi içerisinde yarına uzayan bir değerler zincirine sahip olunabilir. Bunun önemi çalışanlara, mevcut ve potansiyel müşterilere firma değerleri hakkında bilgi vermektir. Vizyon sahibi olan bir firma stratejik planını ortaya koyarken gelecek perspektifine ve planlarına uygun hareketler ve adımlar atar. Bu da, sürekli bir gelişimi ve değişimi peşinen firma faaliyetlerine kazandırmış olur.

Vizyon örnekleri

Bazı markaların vizyon prensiplerine kısaca göz atılınca vizyon konusunda daha net bir fikir elde etmek mümkündür. Mesela, Türkiye’nin en büyük operatörlerinden biri olan Turkcell vizyon prensibi olarak net, sade ve akılda kalıcı olan “Türkiye’nin en iyi operatörü olmak” ifadesine yer verir. Bu ifadenin çok cafcaflı ve süslü olmamasının sebebi herkes tarafından net şekilde anlaşılmasıdır. Ayrıca ana hedefin ve tek işimizin de operatörlük mesajı olduğunu verir.

Ülker, dünya gıda piyasasında ilk 5 ülke arasına girmeyi vizyon değeri olarak ortaya koyar. Opet, Türkiye’deki yakıt sektörünün bir numaralı markası haline gelmeyi vizyon değeri olarak seçmiştir. Sabancı Holding ise, farklılıklarla üstünlük sağlamayı vizyon ilkesi olarak kabul eden bir anlayışla yenilikçi tarafını ön plana çıkarmayı seçmiştir.

Misyon nedir? Misyon ne demek?

Misyon, vizyondan farklı olarak nereye gidileceği sorusuna değil, neden ve nasıl sorularına cevap veren bir kavramdır. Bir firmanın veya şirketin neden kurulduğunu, hangi değerlere bağlı olduğunu ve kimlere, ne şekilde hizmet ettiğini özetleyen bir değerler kimliğidir.

Misyon ile vizyonda kabul edilen değerlere ulaşmanın nasıl mümkün olacağının işaretleri de verilir. Bir nevi firmanın nasılını, nasıl çalıştığını ortaya koyan değerler bütününü ifade eder.

Misyon, vizyondan çok daha değerlidir. Çünkü misyona sahip olmayan firmanın vizyon değerlerine sahip olması veya onlara ulaşabilmesi mümkün değildir. Neden yola çıktığını bilmeyen, nasıl yolda kalacağını belirlememiş birisinin vizyona sahip olması düşünülemez. Bu bakımdan esas olan misyondur.

Misyon örnekleri nelerdir?

Firmaların misyon yazıları incelendiği zaman neden kuruldukları ve nasıl çalıştıklarına yönelik bilgi sahibi olmak mümkündür. Bu bakımdan Ülker’in misyonu okunduğu zaman kuruluş nedeninin çocuklar olduğu ve onların iyi bir hayat yaşamalarını istedikleri anlaşılabilir. Opet tarafından belirlenen misyon ilkelerinde ise çalışanlara ve çevreye duyulan saygıdan bahsedilir. Sabancı Holding ise rekabetçi ve sürdürebilir bir büyüme ile iştiraklerini yönetmeyi, paydaşlarına değer üretmeyi seçen bir ilkeyle misyonunu çizmiştir.

Vizyon ve misyon arasındaki farklar nelerdir?

Vizyon ve misyon birbirine karıştırılan iki kavramdır. Bazı firmalar, vizyon ve misyon belirlerken çok acele edip, kendi değerleri ile bağdaşmayan ilkeleri misyon vizyon olarak yayınlıyor. Ayrıca üzerinde hiç düşünülmeden vizyon misyon yazan firmaların iki kavramı da birbirine karıştırdığı bariz şekilde belli oluyor. Bu ise, marka imajı ve profesyonellik açısından asla kabul edilebilir durum değildir. Bu iki kavram arasındaki farkları bilmek, kavramlara nasıl yaklaşılacağını kestirmek açısından mühimdir.

Misyon, mevcut durumdur. Nedeninizi ortaya çıkarır. Mevcut durumdan bahseder. Nasıl iş yaptığınızı ortaya çıkarır. Vizyon ise, bunların hiçbirine cevap vermez. Sadece geleceğe perspektif tutar, ışık saçar. Gelecek hayalleri ile ilgilenir. Misyon geleceğe ulaşılması için seçilen bir araçtır. Vizyon ise, durak. Misyon, her an yaptığınız en iyi işiniz ve beslediğiniz değerlerdir. Vizyon ise, misyon değerlerini korumanız ve yaşatmanız halinde ulaşılan bir noktadır. Misyon ile bugününüzden haber verirken, vizyon ile yarının ne olacağı konusunda bir değer paylaşımı yaparsınız. Bu bakımdan misyon, vizyondan bir tık daha önemlidir. Misyonu iyi belirlemeyen veya anlaşılmayan firmanın vizyon değerlerinin pek bir önemi kalmaz. Misyon bir durum değerlendirme şeklidir. Vizyon ise, gelecek değerlendirmesinin bir sonucudur.

Sonuç olarak, vizyon da misyon da her firmanın hatta her bireyin sahip olması gereken bir değerler bütünüdür. Hayatındaki değerlerin ne olduğunu ve ne olacağını belirlemeyen firmalar veya kişiler, sadece anı doldurmak ve yaşamak kaygısı içerisinde hareket edebilirler. Günü kurtarmak anlamına da gelen bu minvalde bir yaşam ile hedeflerden ve hayallerden uzak bir hayat inşa edilmiş olur.

Recent Articles

Related Posts

BİR YORUM BIRAK

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz