Girişimci Nedir? Girişimci Kimdir? Modern Çağda Girişimci

Here you can read this post in these languages:

Hem günümüz hem de geleceğin ekonomisi için oldukça mühim olan girişimcileri bu yazımızda ele aldık. Girişimci nedir, girişimci kime denir sorularını cevaplamaya çalıştık.

Girişimci nedir? Girişimci ne demek?

Girişimci terimi, profesyonel kariyerini başka bir şirkette veya organizasyonda çalışarak değil de kendi işlerini kurup yöneten bireyler anlamına gelir. Girişimciler bir işin fikir, üretim ve yürütme ile ilgili tüm risk faktörlerini ve aynı zamanda kazanç fırsatlarını da üstlenirler.

Girişimci kimdir?

Girişimci karar vericidir

Bir girişimci yalnızca verimli bir iş fikrini temellendirip hayata geçirmekle yetinmez. Aynı zamanda o işle ilgili bütün karar alma süreçlerinde alınan önemli kararları da belirler. Bir işin fikir, üretim, pazarlama ve yönetimle ilgili önemli kararlarını girişimci verir. Bu kararlarda bütün sorumluluk girişimcilerin kendisine aittir. Bu yüzden alacağı bütün kararları en ince ayrıntısına kadar incelemeli ve en makul kararı vermelidir.

Girişimci iyi bir gözlemci ve analisttir

Bir girişimcinin en önemli görevlerinden biri tüketicinin ihtiyaçlarını ve isteklerini çok iyi anlamaktır. Bu ihtiyacı iyi analiz edemeyen bir girişimci işinde çok büyük bir şansa sahip olamayacaktır. Tüketici ihtiyacının iyi analiz edilmesi ve anlaşılması girişimcinin işi için yapabileceği en değerli şey olarak gösterilebilir. Bir girişimci, bir girişimi kurarken bu ihtiyaçlardan yola çıkar. Bu sebeple tüketiciyi iyi gözlemlemek ve analiz etmek girişimciye büyük bir fırsat sağlayacaktır.

Girişimci yenilikçidir

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi girişimciler tüketicilerin ihtiyaçlarını çok iyi anlamalıdır. Girişimciler bu ihtiyaçları karşılamak için yeni fikirler, ürünler, hizmetler veya prosedürlerle ilgilenen bireyler olarak adlandırılabilir.

Yenilikçi olmak bazen risk almak demektir ve girişimciler lider olarak kabul edildiğinden bu riskleri göze alan kişilerdir. Girişimci fikrini ve hedefini en iyi şekilde analiz eder ve gerektiğinde risk almaktan çekinmez ancak hem iş fikrine hem de yeteneklerine inancı yüksek olduğu takdirde bunu yapar.

Girişimciliğin tarihçesi

Girişimci teriminin dünya edebiyatındaki geçmişi 18. yüzyıla dayansa da insanlığın başlangıcından bu yana girişimcilik var olmuştur. İnsanlar arasındaki etkileşimin başlamasıyla insanlar birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. Bu süreçte insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteren kişileri de girişimci terimi altında toplayabiliriz. Nitekim günümüzdeki anlamı ile de girişimciler tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kişilerdir.

Girişimcinin modern tanımı

1970’te Nobel ödüllü Amerikalı ekonomist Theodore W. Schultz girişimci terimine son şeklini verdi. Girişimciyi, tüketici ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılama amacıyla inisiyatif alıp ilgili tüm riskleri ve kazançları değerlendirerek, üretken ve verimli bir iş kuran tüm bireyler olarak tanımladı.

Bu arada Türkiye girişimcilik ekosisteminin yakından tanıdığı Ömer Erkmen ve Sonat Kaymaz, girişimcilikte ekosisteminde ortak bir dil geliştirmek için Yeni Nesil Kafası adında bir içerik serisi yayınlıyor.

Girişimci neler yapar? Girişimciliğin ekonomiye katkıları nelerdir?

Günümüzde girişimciler, piyasa ekonomisinin çalışmaya devam etmesini sağlayan ve ilerlemesini sağlayan temel katılımcılar olarak kabul edilmektedir. Ekonomik faaliyet gösterip teşvik ederek ekonominin canlı kalmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda iş ve sanayi gelişiminin de temelini oluşturuyorlar. Yapılan gözlemler, birçok ülkede ekonomik ilerlemenin temelinde girişimcilik faaliyetlerinin bulunduğunu ortaya çıkarıyor.

Girişimcilik faaliyetlerinin getirdiği yenilikçi yaklaşımlar ve faaliyetler aynı zamanda girişimcilerin gösterdiği inisiyatif ülkelerin ekonomileri adına büyük fırsatlar yaratmaktadır. Yalnızca ekonomik gelişmeye değil aynı zamanda toplumsal yapıdaki kalkınmaya da önemli katkılar sağlamaktadır.

Küresel ekonomi üzerine yapılan geniş çaplı bir araştırma gösteriyor ki ekonomik anlamda en başarılı ülkeler, girişimcilik faaliyetlerine destek gösterip bu faaliyetlerin artışını destekleyen ülkeler. Gerek politik yapının gerekse hukuk sisteminin girişimcilere destek ve motivasyon sağlayan bir yapıda olması girişimciliğin gelişmesinde çok önemli rol oynamaktadır.

Modern çağda girişimci

Modern teknoloji ve dijitalleşen dünya etkisiyle ekonomik trendler ve pazarlama stratejileri de bir hayli değişime uğradı. Bu doğrultuda modern çağda insanların ihtiyaç ve talepleri, girişimciliğin yeniden tanımlanmasına sebep olacak kadar değişti.

Kabul görme

Günümüzde girişimcilik tüm dünyada hızla yayılan bir trend. Günümüzde girişimcilik, pazarlama ve bireysel faaliyete yönelik yoğun ilgisi olan birey sayısı da hızla artıyor. Dolayısıyla bu büyüklükte bir hareket tüm dünyada girişimciliğin kabul görmesine olanak sağlıyor. Yapılan son araştırmalarda da gençlerin girişimci olma çabasında artan bir eğilim görülmekte.

Modern çağ etkisi

Modern çağda uzun vadede başarılı olmak isteyen girişimciler gerçek anlamda tutkulu olmak zorunda. Piyasadaki rekabetin tüm zamanların en yüksek olduğu bu zamanlarda, girişimcilerin fikirlerine gerçekten inanmaları gerekiyor. Ancak bu sayede girişimlerini ayakta tutmak için gereken motivasyona sahip olabilirler. Uzun ve yorucu çalışmalar ve stresle ancak bu şekilde başa çıkılabilir.

Dijital ve sosyal medya

Dijital ve sosyal medyanın günümüzde gelmiş olduğu durum girişimcilere büyük fayda sağlamaktadır. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki girişimler için dijital ve sosyal medya araçlarını sağladığı kolaylıklar göz ardı edilemez. Günümüzde sosyal medya bu gibi girişimler için çok etkili ve verimli bir araç. Sosyal medya; iletişim, pazarlama, tanıtım ve reklam gibi birçok unsuru en etkili ve kolay şekilde yönetmeye yardımcı oluyor.

Girişimcileri bekleyen zorluklar

Her ne kadar dijital ve sosyal medya girişimcilerin işlerini kolaylaştırsa da artan rekabet, girişimcilerin işlerini bir hayli zorlaştırıyor.

Nitelikli eleman eksiği

Girişimcilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri kalifiye eleman bulamamaktır. Yetenekli bireylerin büyük çoğunluğu genelde büyük ve tanınmış şirketlerde çalışmayı tercih ediyor. Büyük şirketlerin imkanları da aynı oranda büyük olduğundan yetenekli bireyleri bulmakta zorlanmazlar. Hal böyleyken girişimcilerin yetenekli eleman eksikliği çekmelerini beklemek şaşırtıcı olmaz.

Girişimci sürekli yenilikçi olmalı

Günümüz dünyasında sürekli değişen piyasa trendleri, girişimcilerin bu değişimlere ayak uydurmasını hayli zorlaştırıyor. Sürekli artan rekabet ortamında tüketici ihtiyaçlarını karşılamada yenilikçi çözümler sunmak zorunda olan girişimciler, yenilikçilikte sürekliliği sağlamakta zorlanıyor. Her geçen gün yepyeni teknolojiler ve keşiflerle uyanıyoruz. Böyle bir ortamda girişimcilerin sürekli yeni fikirler ve ürünler üretmesi işletmelerini hayatta tutabilmek için çok büyük önem arz ediyor.

Nakit akışı yönetimi

Girişimciliğe atılan bireylerin ilerlemesini engelleyebilecek önemli zorluklardan biri de nakit akışının yanlış yönetilmesidir. Girişimciler işletmelerini hayatta tutabilmek için nakit akışı sağlayacak, uygulanabilir ve sürdürülebilir stratejiler üretmek zorundadır.

Finansman

Girişimcileri bekleyen en büyük zorluk finansman sağlamaktır. Başarının anahtarı finansmanın nasıl sağlandığında saklıdır. Para her şeydir ve başarıyı sürdürebilmek için gereklidir. Para kazanmak, yatırımları sürdürmek ve nakit akışını sürdürmek her zaman kolay olmayabilir.

Yeni iş fikrinizi hayata geçirmek için gerekli parayı nasıl sağlayabilirsiniz? Piyasadaki en iyi ticari kredi veren bankaları araştırmaya başlamak güzel bir seçenek olabilir, ancak bunun için bir bankaya gitmeden önce yapmanız gereken çok önemli bir şey var; iş planı oluşturmak. Bu iş planını en iyi şekilde hazırlayarak kredi alabilme şansınızı hayli arttırırsınız.

İş planı hazırlamak için İş Planı Nedir? İş Planı Hazırlama Rehberi başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz 😊

Başarılı bir iş planı öncelikle şunları içermelidir:

  • İşiniz tam olarak nedir?
  • Sağlayacağı ürün veya hizmetler nelerdir?
  • Müşteriler işinizin sağladığı ürün ve hizmetlere nasıl ulaşacak?
  • Ürün ve hizmetlerinizin fiyatlandırmaları
  • Kısa ve uzun vadeli hedefleriniz neler?

Bunlara ek olarak iş planınızı hazırlarken planınızın anlaşılır, dürüst ve gerçekçi olmasına dikkat etmelisiniz.

Karar verme

Stres açısından, bir girişimcinin karşılaşabileceği en büyük zorluklardan biri karar vermektir. Bir işletmenin lideri olarak verdiğiniz her karar çok önemlidir. Ne kadar küçük veya büyük olduğu önemli olmamakla beraber karar verme yorgunluğu, özellikle girişimciliğe yeni atılan bireyleri etkileyebilir. Bu nedenle cevaplanması ve önceliklendirilmesi gereken en önemli soruları belirleyin ve önemsiz ayrıntılar üzerinde çok takılmamaya çalışın.

Pazarlama

Sosyal medya pazarlamacılığı hakkında temel bilginiz varsa bu işinizi oldukça kolaylaştırır ancak bu sizin işinizin başarısını sağlamanıza yardımcı olmaya yetmeyebilir. Müthiş bir iş fikrine sahip olmanız da işinizin mutlak başarıyı sağlamasına yetmeyebilir. İşinizde başarıyı sağlayabilmek için uzun vadeli pazarlama planları yapmanız gerekecektir. Öncelikle hedef kitlenizi belirleyin ve kitlenizi tanıyın sonrasında hedef kitlenizi doğrudan etkileyecek bir plan oluşturun. Bu konuda bir stratejik pazarlama şirketiyle anlaşarak yardım almanız işletmeniz için iyi bir tercih olabilir.

Yasalara uygun olma

Yasalara uygun bir işletme yürütmek ve stressiz bir iş hayatına sahip olmak için ticaret kanunlarını detaylarıyla bilmelisiniz. Örneğin işletmenizi şirketleştirirken hangi şirket yapısını tercih edeceksiniz? Seçeneklerinizi bilmek doğru adımı atabilmeniz için çok önemlidir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip değilseniz bir avukattan hukuki danışmanlık alma fikrini dikkate almalısınız.

Bu konuyla ilgili StartERA Consulting’in yazdığı Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Türleri Nelerdir? yazımızı okumak isteyebilirsiniz.

Daha sonra işletme lisansları ve izinlerine sahip olmalısınız. Örneğin bir gıda işletmesi kuracaksanız gıda ürünleri üretme iznine sahip olmalısınız. Bu konuda ilgili bakanlıkla görüşmeniz gerekir.

Eğer işletmeniz benzersiz ürünler üretiyorsa işletmenizi ve ürünlerinizi tescillendirmelisiniz. Ürününüzü veya markanızı taklit edip daha ucuza satış yapmak isteyen veya marka değerinizi kullanmak isteyen korsan firmalara karşı önlem almalısınız. İşletmenizi korumak bir zorunluluktur ve en baştan bu konuda önlemleri almak gerekir.

Girişimci bilinmezliklerle uğraşır

Girişimciler gerçekçi ve mantıklı olmalıdır. Bunlar özellikle belirsizlikler ve bilinmezliklerle uğraşırken gereklidir. Başarılı olacağına gerçekten inandığınız iş fikirleriniz olabilir buna karşın sizinkiyle hemen hemen aynı parlaklıkta olan sizinkine çok benzer fikirler de olacaktır. Bu öngörülemeyen rekabetle baş etmek zorlayıcı olabilir. Bu rekabetin üstesinden gelebilmek için rakibinizden farklı düşünmeli ve üstünlük sağlamak zorundasınız.

Gördüğünüz gibi, girişimci olmak cesaretsiz bireyler için uygun değildir. Tüm bu zorlukların üstesinden gelebilmek için kararlı, cesur ve mantıklı olmalısınız. Ancak bir girişimci olarak bütün zorlukların aşılabileceğini ve başarının verdiği hazzın hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını göreceksiniz.

Kaynak: https://entrepreneurhandbook.co.uk/define-entrepreneur/

Recent Articles

Related Posts

BİR YORUM BIRAK

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz